Atrakcje – Jedziemy na rowerze

Wycieczki do 2 godzin

Jak Tu Ładnie -> Cmentarz Wojenny na Wzgórzach Paproteckich

Trasa: 16 km, czas: 1 godzina jazdy, droga wiedzie przez pola i lasy, przeważnie płasko
Jak Tu Ładnie, Borki, Cmentarz Wojenny na Wzgórzach Paproteckich, Borki, Jak Tu Ładnie

Góry Paproteckie to efekt „rzeźbiarskiej” pracy lądolodu skandynawskiego – wypiętrzone przed kilkunastu tysiącami lat przez morenę czołową charakterystyczne grzbiety.
Cmentarz z I wojny światowej, rozłożony tarasowo na południowym stoku wzgórza, górującego nad rozciągającymi się w dole Bagnami Nietlickimi. Spoczywa tutaj 25 żołnierzy niemieckich i 183 rosyjskich, poległych w walkach o owo wzgórze na przełomie 1914 i 1915 r

Cmentarz wojenny na Wzgórzach Paproteckich www.mazury24.eu/atrakcje-turystyczne/cmentarz-wojenny-jagerhohe,408

Jak Tu Ładnie -> Bagna Nietlickie

Trasa: 20 km, czas: 1 godzina i 15 min jazdy, droga wiedzie przez pola i lasy, przeważnie płasko
Jak Tu Ładnie, Borki, Bagna Nietlickie, Borki, Jak Tu Ładnie

Bagna Nietlickie to największe na Mazurach torfowisko niskie liczące blisko 40 m2 jest to pozostałość po rozległym i bardzo płytkim jeziorze Wąż, które zarastało w naturalny sposób. Znajduje się tu rezerwat przyrody wpisany na listę europejskiej sieci NATURA 2000. Żyje tu wiele gatunków zwierząt, szczególnie dużo łosi, a także wiele gatunków ptaków, jednak prawdziwym królem jest tutaj żuraw, których stad liczą nawet kilkanaście tysięcy sztuk.
www.encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Natura_2000_Bagna_Nietlickie

Jak Tu Ładnie -> Marcinowa Wola

Trasa: 29 km, czas: 2 godziny jazdy, droga wiedzie przez pola i lasy, przeważnie płasko
Jak Tu Ładnie, Borki, Marcinowa Wola, Karczma Stara Kuźnia, Paprotki, Borki, Jak Tu Ładnie

Cmentarz wojenny w Marcinowej Woli, otoczony jest opieką polskich i niemieckich żołnierzy, spoczywa na nim 169 żołnierzy niemieckich oraz 301 żołnierzy rosyjskich. www.pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_wojenny_w_Marcinowej_Woli

Karczma Stara Kuźnia – tu jada się przepysznie www.starakuznia.com.pl

Cmentarz wojenny na Wzgórzach Paproteckich www.mazury24.eu/atrakcje-turystyczne/cmentarz-wojenny-jagerhohe,408

Jak Tu Ładnie -> Kanał Kula

Trasa: 28 km, czas: 2 godziny jazdy, droga wiedzie pola i lasy i miasteczka, przeważnie płasko
Jak Tu Ładnie, Borki, Jagodne Małe, Jagodne Wielkie, Kanał Kula, Kozin, Prażmowo, Szymonka, Jak Tu Ładnie

Jagodne Małe – dwór z II połowy XIX wieku, obecnie odrestaurowany. www.pl.wikipedia.org/wiki/Jagodne_Małe

Kanał Kula, najkrótszy kanał na Mazurach, nazywany Równikiem Mazurskim www.mazury24.eu/atrakcje-turystyczne/kanal-kula,365

Szymonka – XIX wieczny neogotycki Kościół www.szymonka.com

Wycieczki do 4 godzin

Jak Tu Ładnie -> Pałac Nakomiady

Trasa: 60 km, czas: 4 godziny jazdy, droga wiedzie przez pola i lasy i miasteczka, przeważnie płasko
Jak Tu Ładnie, Szymonka, Stara Rudówka, Tros, Knis, Bałowo, Pałac Nakomiady, Bałowo, Tros , Stara Rudówka, Szymonka, Jak Tu Ładnie

Szymonka – XIX wieczny neogotycki Kościół www.szymonka.com

Stara Rudówka – tu tworzył i pochowany został Zbigniew Morsztyn, jeden z najwybitniejszych poetów polskich XVII wieku. We wsi znajduje się poświęcony jemu głaz, jako założycielowi wsi www.pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Morsztyn

Tros – Cmentarz ewangelicki www.encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Tros

Pałac Nakomiady www.nakomiady.pl

Jak Tu Ładnie -> Święta Góra nad jeziorem Wojnowo i Staświny

Trasa: 42 km, czas:2 godziny i 45 min jazdy, droga wiedzie przez pola i lasy i miasteczka, przeważnie płasko
Jak Tu Ładnie, Jagodne Małe, Jagodne Wielkie, Rydzewo, Kleszczewo-Osada, Ruda, Święta Góra nad jeziorem Wojnowo, Staświny, Ruda, Kleszczewo-Osada, Rydzewo, Jagodne Wielkie, Jagodne Małe, Jak Tu Ładnie

Jagodne Małe – dwór z II połowy XIX wieku, obecnie odrestaurowany. www.pl.wikipedia.org/wiki/Jagodne_Małe

Rydzewo – Gospoda pod Czarnym Łabędziem w Porcie jachtowym www.gospoda.pl/port-jachtowy.html

Święta Góra to staropruskie grodzisko położone nad jeziorem Wojnowo. Trójkątny majdan grodziska otoczony znajduje się na wzgórzu wypiętrzonym na wysokość 144 m.n.p.m. ponad wąską rynnę jeziora Wojnowo i otoczony jest wałem obronnym. Pierwsze profesjonalne wykopaliska na Świętej Górze prowadził w drugiej połowie XIX w. niemiecki archeolog z Królewca H. Lorek. Zapisał on w swoim notesie następującą informację: „Ludność okoliczna mówi: na górze jest w nocy strasznie, a zwłaszcza w Noc Świętego Jana pokazują się dziewice, które na szczycie tańczą. Można przypuszczać, że tutaj w minionych latach obchodzono pogańskie święta, być może przesilenia słońca. Uroczystości były zapewne obchodzone nie bez ognia, połączone z dużą ucztą”.

Staświny jak dowiadujemy się z prac archeologicznych Małgorzaty i Michała Karczewskich były praktycznie nieprzerwanie zasiedlone od 2,5 tysiąca lat. W połączeniu z zachowaniem staropruskiej nazwy wsi (aswin – to staropruski rdzeń językowy, oznaczający – kobyle mleko) dowodzi, że Staświny są najstarszą wsią na Mazurach

Jak Tu Ładnie -> Okartowo

Trasa: 40 km, czas: 2 godziny i 45 min jazdy, droga wiedzie przez pola i lasy i miasteczka, przeważnie płasko
Jak Tu Ładnie, Grabówek, Chmielewo, Zdęgówko, Wężewo, Okartowo, Wężewo, Zdęgówko, Chmielewo, Grabówek, Jak Tu Ładnie

Okartowo, Kościół z XVIII w http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Okartowo

Jak Tu Ładnie -> Zamek Krzyżacki w Rynie

Trasa 37 km, czas: 2 godziny i 30 minut jazdy, droga wiedzie przez pola i lasy i miasteczka, przeważnie płasko
Jak Tu Ładnie, Szymonka, Stara Rudówka, Tros, Canki, Ryn, Ławki, Szymonka, Jak Tu Ładnie

Szymonka – XIX wieczny neogotycki Kościół www.szymonka.com

Stara Rudówka – tu tworzył i pochowany został Zbigniew Morsztyn, jeden z najwybitniejszych poetów polskich XVII wieku. We wsi znajduje się poświęcony jemu głaz, jako założycielowi wsi www.pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Morsztyn

Tros – Cmentarz ewangelicki www.encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Tros

Ryn – Zamek Krzyżacki wraz z Restauracją Refektarz www.zamekryn.pl www.zamekryn.pl/kuchnia/restauracja-mazury